Teken de petitie

Wereldwijd zijn nu 60 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en onderdrukking. De beelden van kinderen op wrakke boten in de Middellandse zee of aangespoeld op een Turks strand rakeniedereen. Duizenden vluchtelingen kwamen al om het leven op weg naar Europa.

Europa, Nederland en Rotterdam moeten meer doen om deze mensen te helpen. We kunnen niet blijven praten over hoeveel vluchtelingen we kunnen en willen opnemen. De oorlog is al lang geen oorlog meer in verre landen. De slachtoffers staan ook bij ons op de stoep en hebben hulp nodig. Ze hebben daar ook recht op. Dat hebben we in 1948 al vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Het is onze plicht om onze deuren te openen voor mensen die vervolgd worden en verdreven zijn. Niemand verlaat zomaar huis en haard, met achterlaten van alles wat dierbaar is.

Het stadsbestuur heeft zich bereid getoond om vluchtelingen op te vangen in onze stad. Wij, Rotterdammers en Rotterdamse instellingen en organisaties willen ons inzetten en pleiten voor goede opvang en beleid om vluchtelingen ruimhartig welkom te heten. Vluchtelingen zijn mensen met kennis, ervaring en talenten en verdienen de ruimte en zonodig scholing of andere ontwikkelings-mogelijkheden om een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving.

Wij hechten er aan om duidelijk te maken dat de nieuwkomers en alle Rotterdammers zich in onze stad veilig moeten kunnen voelen, ieder met zijn of haar religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond en levenspraktijk.

Wij, burgers van Rotterdam, willen op onze beurt ook een steentje bijdragen om de vluchtelingen welkom te heten. We willen helpen waar nodig, met vrijwilligerswerk, geld en goederen.

Initiatiefnemers:

 • Diaconaal Centrum Pauluskerk Rotterdam
 • ROS, Rotterdams ongedocumenteerden Steunpunt
 • Stichting Mara
 • Samen010
 • SPIOR, stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond
 • Convent der Kerken
 • Liberaal Joodse Gemeente
 • Centrale Stuurgroep Protestante Kerken in Groot Rotterdam (PKN)
 • RK Parochiefederaties Rechter Maasoever
 • RK Vicariaat Ommoord-Zevenkamp
 • Platform Levensbeschouwelijke & Religieuze Organisaties Rotterdam
 • Humanistisch Verbond, afdeling Rotterdam
 • SKIN-Rotterdam, Samen Kerk in Nederland
 • Coalitie Rotterdammers voor Mekaar
 • Stichting In Dialoog/Dag van de dialoog Rotterdam
 • Vluchtelingenwerk Maasdelta
 • Advokatenkollektief Rotterdam
 • PBR, Platform Buitenlanders Rijnmond
 • FNV Rotterdam
 • ROSA, rotterdamse sociale alliantie
 • De Nieuwe Universiteit Rotterdam
 • Dona Daria, Kenniscentrum Emancipatie
 • TOS, Thuis op Straat
 • Wilskracht Werkt
 • Krachtvrouwen Oude Westen
 • Rotterdam United
 • Chileense gemeenschap Rotterdam
 • Voice of Afghan Woman
 • Jasmijnplein, solidariteitsplein voor Syrië
 • Casa Tiberias
 • Koerdische Volksstichting Rotterdam
 • Vereniging Ettaouhid
 • Platform INS
 • SKVR, Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam
 • Maas theater en dans
 • WMDC/Grounds
 • Formaat, Werkplaats voor Participatief Drama
 • Arab Camera Festival
 • Acteursgroep Wunderbaum
 • Sander de Kramer, tv-presentator KRO De Wandeling
 • Carrie
 • Willem Schinkel, bijzonder hoogleraar sociale theorie, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Johan P. Mackenbach, hoogleraar maatschappelijke gezondheidszorg, Erasmus MC
 • Henk Oosterling, filosoof EUR, directeur Rotterdam Vakmanstad
 • Alex Burdorf, hoogleraar Volksgezondheid Erasmus MC
 • Bas Kwakman, directeur Poetry international
 • Jules Deelder, nachtburgemeester
 • Jana Beranová, voormalig stadsdichter
 • Jeroen Naaktgeboren, voormalig stadsdichter
 • Rien Vroegindeweij, dichter
 • Marco Nijmeijer, dichter
 • Maura Nijmeijer, kunstenaar
 • Daniël Dee, voormalig stadsdichter
 • Nico Haasbroek
 • SP Rotterdam
 • CU-SGP Rotterdam
 • PvdA Rotterdam
 • NIDA Rotterdam
 • D66 Rotterdam
 • GroenLinks Rotterdam
 • CDA Rotterdam
 • PvdD Rotterdam